varmeapparat

Varme i båten er viktig for å kunne forlenge sesongen her i Norge. Jeg hadde ønsket at installasjonen ble gjort før den kalde novemberseilasen fra Randers og hjem til Oslo - når Welkin ankom OMF kl. 03:00 om natten, var det nordlig kuling og regn, og det snødde på Holmenkollen.

Valget av varmeapparat falt på 5.5KW's Webasto - det skulle, i følge spesifikasjonene holde til helårsseilas rundt Svalbard!

Copyright welkin.no

Varmeapparatet er plassert på skottet akter i styrbord akterlugar, altså i akterrommet hvor rorstammen går igjennom. Apparatet er montert i en 45 graders vinkel, noe som forenkler slangeføringen i området. Varmluftsuttaket peker da mot kanalen som går i bunnen av båten frem til motoren, mellom akterlugarene og det er nettopp i denne kanalen varmluftslangen er trukket.

Copyright welkin.no

Varmluftslangen er går frem til rett bak motoren, hvor den deles i to, en går videre mot styrbord og en går gjennom skottet til styrbord akterlugar forbi varmtvannstanken, inn under den lille benken, hvor en ventil er monter for lugaren, og videre gjennom skottet til styrbord toalett.

Styrbord slange følger kabelgaten som går foran dieseltanken under benken i styrbord lugar og ut under setet til navigasjonsplassen. Der går en gren tilbake og inn i styrbord akterlugar. Videre går slangen under navigasjonsbordet og frem under aktre benk i salongen, hvor en gren går til en åpen ventil som er montert på enden av benken. Slangen går videre til fremre benk, hvor en gren går til en ventil under bordet i salongen, og slangen fortsetter sin ferd fremover til toalettet foran og ender til slutt i forpiggen.

Alle ventiler som er brukt er stengbare, bortsett fra den ene i salongen som alltid må være åpen.

Copyright welkin.no

Betjeningen til varmeapparatet er plassert i instrumentpanelet.

Legg merke til den lille bryteren hvor man kan velge mellom varme eller kun utlufting.

wiring diagram

Sjekk også koblingsskjemaet nedefor; varmeapparatet er koblet utenom hovedbryteren og direkte på batteriet (via en sikring). Et relé sørger for at varmeapparatet blir slått av når hovedbryteren slås av, men varmeapparatet får fortsatt strøm til å foreta en kontrollert avkjøling.

Copyright welkin.no

klikk på koblingsskjemaet for bedre oppløsning

holding tank

Tanken er montert akter på styrbord side.

Copyright welkin.no

Tanken er festet med 2 skruer, samt at den ligger an mot en trekloss som er skrudd fast i skroget . Deretter ble tanken skummet fast med polyuretan skum.

Lufteslange er lagt ut i bordet.

Det er laget hull i akterspeilet like over vannlinjen og montert en kuleventil. Bak ventilen er det montert en elektrisk belgpumpe. Alternativet var en kvernpumpe (maserator), med denne type pumpe tetter seg lett!

Copyright welkin.no

Bak pumpen er det montert en treveis ventil som betjenes fra akterdekket, slik at enten brukes belgpumpen for tømming, eller så benyttes sugeslange gjennom en skroggjennomføring (den sorte proppen til høyre for dusjen).

Copyright welkin.no

Gjennomføring gjør det også enkelt å fylle tanken med rent vann for skylling etc.

Det er lagt septikkslange frem til toalettet akter, det fremre toalettet er ikke koblet til, da jeg ville redusere lengden på slangen og dermed også redusere risikoen for lekkasjer o.l.

Under vasken er det montert en treveis ventil, (av samme type som på akterspeilet) slik at det kan velges om tanken skal benyttes eller om det skal gå rett i sjøen.

ekstra septiktank i forpiggen

Copyright welkin.no

Hovedtanken akterut er på 65 liter, så toalettet akter blir mest brukt. Toalettet foran benyttes lite, men om natten er det fint å ha - men uten septiktank i en fin naturhavn -- nei!

Først ble en pappmal av tanken laget og utprøvd i skapet under vasken, det var mulig å få plass til en rund liten tank på 12 liter. Tanken er fra Watski.

 

Tanken er plassert over vannlinjen og er utstyrt med svanehals på tilførselslangen og lufting med skroggjennomføring under relingslista.

 Utløpet er koblet på den eksisterende skroggjennomføringen og tømming av tanken skjer v.h.a. gravitasjon. Innfestning av tanken er, som vist på bildet gjort med polyuretanskum. Ingen nye ventiler ble montert, slik at tanken er alltid tilkoblet og alt brunt vann går gjennom den.

måler for varmevann

Copyright welkin.no

Hvor mye varmevann er igjen? Godt spørsmål! Hvor lenge gikk maskinen? Når var det? Hvor mye varmevann er brukt?

Svaret på spørsmålet er et lite termometer (Clas Ohlson) som er montert inn i det hemmelige rommet i BB akterkabin. Bildet er tatt om vinteren og den tomme varmtvannstanken holder 2°C.

Plasseringen ble valgt fordi ledningen til føleren var kun 3m, og fordi den lar seg ikke forlenge uten at måleren må re-kalibreres.