baugpropell

Etter at vi engang brukte 6 timer på å unggå skade på kai og båt ved å dempe bevegelsene av 10 tonn med båt med hendene, bestemte vi oss for å installere en baugpropell slik at vi kan komme oss ut av en havn selv med en kuling på tverrs.

Copyright welkin.no

Den ferdige baugpropell installasjonen

Copyright welkin.no

Plasseringen under køya i forpiggen, vanntanken ligger bak skottet av kryssfiner.

Plasseringen av baugpropellen var begrenset av vanntanken i baugen. To faktorer er viktige:

Så lang som mulig frem i båten, for å få størst mulig arm.

Så dypt som mulig for å unngå kavitasjon.

Copyright welkin.no

Her er plasseringen av styringspanelet.

Jeg valgte en joystick for enkel og rask operasjon.

Normalt er en joystick ikke å anbefale på en seilbåt pga. fare for å bli ødelagt av et skjøt el. lign., men da storseilsjøtet er foran sparyhooden så jeg ikke noe fare for det.

rorforlengelse

I bygevind og med mye seil oppe, hadde båten en tendens til spin-out når de sterkeste kastene kom. Etter å ha snakket med verftet fikk jeg en beskrivelse av hvordan forlenge roret med 25cm.

Copyright welkin.no

Det er faktisk ikke så vanskelig; fjern 10-15cm av topcoaten på tuppen av roret.

Lag en form av kryssfiner på den ene side av roret og legg glassfiber matter og epoxy fra den gamle tuppen og ned i formen.

Fyll formen med hard Divinyl celleskum plater som limes sammen med epoxy og form den andre siden av rorforlengelsen.

Forsterk utsiden av rorforlengelsen med glassfiber og epoxy. Til slutt; sliping, grunning og bunnstoff!

foldepropell

Copyright welkin.no

I svak vind var vi ikke så fornøyd med båtfarten.

Det var heller ikke så rart; propellen var en 3-bladet fast propell med blader så brede at de nesten dekket hele sirkelen, så propellen ble byttet i en 3-bladet foldepropell fra Flex-O-Fold.

Båtens svakvind egenskaper endret seg drastisk!

ekstra ballast

I kuling og sjø var det vanskelig å finne en god balanse mellom seilareal og fart. Det idelle seilarealet var kun brukbart i et lite vindområde. Skulle ønske jeg hadde kjøpt blykjøl! Å bytte ut jernkjølen med en bly kjøl var ikke mulig ifølge verftet på grunn av plasseringen av kjølboltene. Den andre muligheten var ekstra ballast på toppen av kjølen. Et halvt tonn bly ble innkjøpt og lagt på topppen av kjølen limt på plass med ekspanderende PU skum.

Summen av rorforlengelse, foldepropell og ekstra ballast resulterte i en ny båt som seiler fra alle andre båter vi møter opp til 50 fot. Bare en gang på 12 år har vi blitt fraseilt!